Waarneming

Bij afwezigheid van de huisarts wordt er waargenomen door de andere huisartsen in Gieten.

Het gaat dan om spoedgevallen, alle andere zaken worden door de assistente afgehandeld. Indien de huisarts langere tijd afwezig is zal er een waarnemend huisarts in de praktijk te vinden zijn.

Tijdens de avond- nacht en weekenduren kan u voor spoed bellen met de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) Tel. 0900 – 112 0 112.