Griepvaccinatie

Eens per jaar is er de mogelijkheid een griepvaccinatie te krijgen. Dit zal plaats vinden in de maand november. De precieze datum en tijd kunt u in de brief lezen die u krijgt toegestuurd.

Dit jaren worden allen patiënten van 73 jaar tot 79 jaar oud ook uitgenodigd voor de pneumococcenvaccinatie. Ook hierover wordt u per brief geïformeerd.