Geachte patiënt,

Nu de berichtgevingen over het coronavirus zich in razend tempo opvolgen en het duidelijk wordt dat er veel drastischere maatregelen nodig zijn dan tot dusver zijn doorgevoerd, wil ik u graag informeren over de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk. In de ziekenhuizen wordt inmiddels flink afgeschaald, reguliere afspraken worden geannuleerd en dit gaat in zekere mate ook gebeuren in uw huisartspraktijk. Concreet betekent dit dat er voorlopig geen reguliere afspraken meer gemaakt worden. We gaan met zo weinig mogelijk personeel tegelijk aan het werk om te voorkomen dat straks iedereen tegelijk ziek is en de praktijk zijn deuren moet sluiten. We willen de kans op besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk houden en dat betekent dat we zo weinig mogelijk patiënten tegelijk in de praktijk willen hebben. Alleen patiënten die met spoed moeten worden gezien krijgen een afspraak. De triage hiervoor gebeurt zoals altijd door de assistente. Bij verdenking op een coronabesmetting (koorts, hoesten en benauwdheid) wordt overlegd met de GGD. Dat betekent ook dat de ketenzorg (patiënten met Diabetes Mellitus en Hart- en vaatziekten/hoge bloeddruk) voorlopig wordt opgeschort. Indien er al een afspraak staat op korte termijn wordt u hierover gebeld door de assistente.

De LHV roept samen met huisartsen, de GGD en het RIVM patiënten op om voordat men de huisarts belt, eerst te kijken of de hulpvraag wordt beantwoord op Thuisarts.nl. Ook is er een landelijk publieksnummer over coronavragen, 0800-1351.

Het is momenteel vooral van belang dat patiënten NIET naar de praktijk komen, tenzij er een afspraak gepland is. Het maakt niet uit of patiënten wel of geen klachten hebben, het gaat hier om verdere verspreiding te voorkomen.