Tijdelijke aanstelling in Nieuw-Zeeland

Gieten, juni 2019     Geachte patiënt,   Begin juli zal ik met mijn gezin naar Nieuw-Zeeland vertrekken om daar een half jaar te gaan werken als huisarts. Het is voor mij immer een wens geweest om een periode in het buitenland te werken. Ik heb dat in het verleden ook gedaan, onder andere in Ghana en op Curaçao. Dit heb ik als zeer waardevol ervaren in het uitoefenen van mijn vak. Als gevestigd huisarts heb ik een eigen praktijk met patiënten waar ik graag goede en adequate zorg aan wil verlenen. Dan ligt het niet voor de hand om tijdelijk te vertrekken. Aan de andere kant ben ik van mening dat als zich de gelegenheid voordoet om een dergelijk avontuur aan te gaan je die kans moet grijpen als het kan. Enerzijds zitten mijn kinderen nu nog allemaal op de basisschool, anderzijds is de praktijkvoering inmiddels zoals ik het graag wil, dat wil zeggen dat ik nu sinds een jaar in het nieuwe gezondheidscentrum zit, ik een vast en betrouwbaar team om mij heen heb verzameld en de patiëntenzorg goed georganiseerd is. Het vak uitoefenen in een ander deel van de wereld, waarin de gezondheidszorg anders georganiseerd is, zie ik als kans om mijn vaardigheden en kennis als huisarts te vergroten. Dit betekent dat het huidige team van assistentes (Francien, Angelique en Linda), praktijkondersteuners (Wietske en Marianne) en mijn vaste waarneemster dokter Meijer-Loots zal worden versterkt door collega-huisarts Boekel. In de dagelijkse praktijk kunt u rekenen op de zorg die u van ons gewend bent. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Ik ben half januari 2020 weer terug. Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn dan kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met de praktijkmanager (Fleur).   Met vriendelijke groet, M.R. Mantingh, uw...

informatie

Verhuizing naar het nieuwe pand

Geachte patiënt, Eindelijk is het zo ver! Per 23 juli 2018 is huisartspraktijk Mantingh gevestigd aan Brink 1C te Gieten. Onze werkwijze blijft hetzelfde, net als onze telefoonnummers. Wij kijken er naar uit om u te mogen begroeten in ons mooie nieuwe pand!   Met vriendelijke groet, Medewerkers huisartspraktijk Mantingh

informatie

Bloedprikken op de eigen praktijk vanaf 8 mei 2018

Vanaf dinsdag 8 mei is het mogelijk voor onze patiënten om met een labbriefje bloed te laten prikken bij ons in de huisartspraktijk. Dit is elke dag mogelijk tussen 08.30-09.30 uur. Dit kan zonder afspraak.

informatie

Rijbewijskeuring

Voor wie? Iedereen met een rijbewijs die op of na zijn 75e verjaardag verloopt en voor 75-plussers met een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand. Waarom? Deze medische keuring is bedoeld om ouderen verantwoord en veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Wanneer? Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: als u tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot u 75 jaar bent. Bent u ouder dan 65 jaar, dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is. Bij een gewijzigde gezondheidstoestand. Een medische keuring is ook nodig als uw gezondheid is veranderd terwijl uw rijbewijs nog geldig is. De meest voorkomende aandoeningen die de rijgeschiktheid negatief kunnen beïnvloeden zijn: een beroerte (CVA) een ICD-implantatie (slecht ingestelde) suikerziekte epilepsie een Psychose een hartinfarct of-aandoening Multiple sclerose ziekte van Parkinson dementie (poly)neuropathie een progressieve oogaandoening (staar, macula degeneratie, glaucoom) ADHD/PDD-NOS alcohol – en drugsmisbruik medicijngebruik of – misbruik Bij Huisartspraktijk Mantingh worden rijbewijskeuringen uitgevoerd. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente om een afspraak te laten inplannen. De afspraak duurt 20 minuten en de kosten hiervoor zijn €37,50. Deze dient u contant af te rekenen bij de...

informatie

Ooglidcorrecties

Sinds 2 jaar voert dokter Mantingh ooglidcorrecties uit. Heeft u vaak last van hoofdpijn en/of vermoeide ogen? Dan zou een ooglidcorrectie een mogelijke oplossing kunnen zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente op het spreekuur van dokter Mantingh. Samen met u gaat hij dan de mogelijkheid bekijken voor een ooglidcorrectie. Vervolgens wordt de afspraak voor de ingreep ingepland. Deze duurt ongeveer 1 uur. De dagen na de ingreep kunt u alles gewoon doen, u moet alleen oppassen met bukken en het tillen van zware dingen. Na 7 dagen zullen de hechtingen verwijderd worden door dokter Mantingh. Ooglidcorrecties vallen niet onder de NHG-gestandaardiseerde zorg en ook niet onder de basis verzekerde zorg. Deze moeten dus zelf betaald worden en kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Een ooglidcorrectie voor beide oogleden kost bij ons in de praktijk 400 Euro. Dit dient contant te worden afgerekend na het verwijderen van de...

informatie

Privacyreglement van onze praktijk

Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Huisartspraktijk In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke gezondheid). De plichten van de huisartspraktijk Huisartspraktijk Mantingh is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen huisartspraktijk Mantingh hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, tenzij langer noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Uw rechten als betrokkene: U heeft de volgende rechten: Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.) Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartspraktijk Mantingh (aanvraagformulieren kunt u ophalen bij de assistente). Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Toelichting op het aanvraagformulier U moet er rekening mee houden dat medische gegevens involge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Mantingh is niet...

informatie

Naar boven

";